Gerdins Invest går in som majoritetsägare i norrländskt tryckeri

Gerdins Invest förvärvar 60% av aktierna i Original Tryckeri Norrland AB samt dotterbolaget Original Tryckeri Lycksele AB. Bolagen har verksamhet i Umeå och Lycksele med totalt 17 anställda. Tillsammans omsätter bolagen ca 28 MSEK där målet självklart är fortsatt tillväxt både organiskt och genom framtida förvärv ”Vår strategi är att förvärva välmående bolag längs Norrlandskusten…