Om Gerdins Invest

Vi älskar entreprenörskap!

Vi investerar långsiktigt i små och mellanstora företag i Norrland. Vi vill se och förstå varje företags unika förutsättningar och behov och ser att vår roll, hur stort delägarskap och engagemang vi har anpassas för att nå varje företags maximala potential.

Gerdins Invest består av Peter Gerdin, Jenny Gerdin, Johan Wedin och Malin Norlander. Med mångårig erfarenhet från företagande och som anställda i olika branscher är vi operationella i vårt anslag.

Gemensam värdegrund

Som vi ser det så är det absolut viktigaste i ett partnerskap att man delar värdegrund. Går man in i ett samarbete där man i god tid utrett värdegrunderna har man goda förutsättningar för ett gott samarbete på lång sikt.

Business as usual
Vi har en decentraliserad organisation med hög nivå av självbestämmande i bolagen vilket skapar frihet och flexibilitet. Vi tror de bästa besluten fattas nära kunden av personer som bäst känner till sin egen marknad och kundens behov.
Se individen
När vi förvärvar bolag vill vi bygga vidare på den goda företagskultur som finns i bolaget. Att känna en stolthet över sin arbetsplats gör varje medarbetare till en indirekt säljkanal för nya affärer.
Finansiell styrka & långsiktighet
Bolagets finansiella styrka skapar stabilitet och underlättar dotterbolagens expansion och utveckling. Som stabil och långsiktig ägare som investerar privat kapital tar vi ansvar för portföljbolagens utveckling och agerar långsiktigt.
Professionell styrelse
Vi jobbar tillsammans med bolagen, stödjer företagsledningen och agerar bollplank.

Historia

Gerdins Invest har anor sedan 1952 då grunden till dagens verksamhet var byggnadssmide och cykelreparationer i Mjällom.

Under året 1955 startades tillverkning av stansknivar och andra förnödenheter till ortens skoindustrier, en verksamhet som allt eftersom utvecklades mot andra kunder i Sverige.  

I stansknivarna monterades hålpipor för att stansa olika hålbilder. Hålpiporna importerades till en början från Tyskland. Gerdins investerade senare i svarvar och startade upp en tillverkning för eget behov. Idag exporteras Gerdins hålpipor till hela världen.  

För att skapa utveckling och arbetstillfällen i Mjällom i samband med nedläggning av skoindustri, så startade Gerdins 1985 legotillverkning av kablage. Med Solveyh Gerdin i spetsen utvecklades affärsområdet Gerdins Cable Systems. 

I slutet av 80-talet investerades ny CNC teknologi för svarvning av hålpipor och lasermaskiner för skärning av stansverktyg, för att utnyttja maskinkapacitet och investeringar så startades legoproduktion upp inom dessa områden. Vilket lade grunden till affärsområde Gerdins Components. 

2016 såldes affärsområdet Gerdins Industrial Systems som bestod av 5 bolag till AQ Group, dessa bolag finns fortfarande kvar och utvecklas lokalt på orten

Den ursprungliga verksamheten med stans och hålpipor är dock kvar i Gerdins Invests ägo.