Vår investeringsstrategi

Av entreprenörer – för entreprenörer

Norrland har en stolt tradition av duktiga entreprenörer och företagare som sett affärsmöjligheter och tagit chansen att starta bolag.

Under resans gång händer det att entreprenören kan besluta sig för att växla över till en ny ägare, exempelvis i samband med ett generationsskifte eller att företaget behöver ta nästa steg i sin utveckling. Det är här Gerdins Invest kommer in.

Vi som arbetar i Gerdins Invest har en gemensam entreprenörsbakgrund och har som affärsidé att förvärva och driva bolag, utan någon bortre tidsgräns i sikte för hur länge vi kvarstår som ägare.

Vår huvudverksamhet

Vi fokuserar normalt sett inte på startups. Däremot stänger vi inga dörrar, ta kontakt och pitcha din idé, vem vet vi kanske blir blown away!

Gerdins Invest har en mycket stor erfarenhet av att driva bolag. Våra rutinerade företagsledare borgar för ett tryggt kompanjonskap med de kompanjoner som vi gärna jobbar med.

Gerdins Invests kompetens och intresse ligger i att utveckla bolag. Vi brinner för att få våra bolag att växa. Med entreprenörskap och marknadstänk, får vi alltid en ordentlig fart i de företag vi går in i.

I de flesta fall arbetar vi utan någon tidsbestämd investeringshorisont. Vi är dock inte främmande för att ibland ha tydliga försäljningsplaner, om vi har kommit överens med våra kompanjoner om det.

Investeringsstrategi

Vi begränsar oss inte till någon specifik bransch, även om det finns några branscher vi kollar på mer än andra, däremot har vi några kriterier vi följer för att det ska vara en intressant investering.

  • Ett ägande på 55-80%
  • Vi värdesätter kompanjonskap, därav att vi inte i första skedet söker 100% ägande
  • Vi jobbar utifrån ett långsiktigt tänk
  • Vi investerar i bolag med tillväxtagenda
  • Gemensamma ledord och värderingar är en förutsättning