Nyheter

Gerdins Invest förvärvar 60% av aktierna i Original Tryckeri Norrland AB samt dotterbolaget Original Tryckeri Lycksele AB. Bolagen har verksamhet i Umeå och Lycksele med totalt 17 anställda. Tillsammans omsätter bolagen ca 28 MSEK där målet självklart är fortsatt tillväxt både organiskt och genom framtida förvärv

”Vår strategi är att förvärva välmående bolag längs Norrlandskusten för att hjälpa till att ta nästa steg. Vi är mycket glada att kunna genomföra förvärvet av Original Tryckeri och på det sättet få med Lennie Nylén på vår resa. Tryckeribranschen är under förändring och Lennie har verkligen visat oss att han har förmåga att ligga i framkant i sin bransch genom digitalisering och automation, säger Johan Wedin – Gerdins Invest”

Förvärvet är en del i Gerdins Invests strategi att vara en aktiv investeringspartner längs Norrlandskusten. Målsättningen är att göra ett antal strategiska förvärv av entreprenörsledda bolag samt inom områdena energi, värdeadderande tillverkningsindustri samt nischade tjänstebolag.

”Jag tror starkt på att branschen måste konsolideras för att vi på lång sikt ska kunna fortsätta ha bproduktion i Norrland. Med Gerdins Invest med på resan ökar verksamhetens finansiella kraft och även möjligheterna till ytterligare förvärv. Jag ser med glädje fram emot de kommande åren då jag fortsatt kommer vara VD och delägare. Det känns nästan som att resan början nu, även om jag redan hållit på i tjugo år, säger Lennie Nylén.”

För mer information, kontakta

Johan Wedin, VD GI M&A, telefon 076-128 66 66, johan.wedin@ginvest.se
Lennie Nylén, VD Original Tryckeri, 090-205 79 42, lennie.nylen@originaltryck.se

Om Original Tryckeri :

Original Tryckeri är ett fullservicetryckeri med produktion i Umeå och Lycksele. Med en av Norrlands bredaste maskinparker levererar Original trycksaker i små och stora format producerat i egen regi. Med ett komplett erbjudande och snabb produktion lockar Original till sig såväl de minsta företagen som stora offentliga verksamheter. Som ett av få tryckerier är Original certifierat enligt de nya kriterierna för Svanen.

Om Gerdins Invest AB:

Gerdins Invest är ett privat investmentbolag beläget i Höga Kusten. Med lång historik inom tillverkningsindustri har man sedan början av 2020 ställt om till att investera i små och mellanstora bolag geografiskt placerade från Sundsvall och norrut.

Nedladdningsbart pressmeddelande som PDF: Pressmeddelande